Festival Walk i7 32G i7+ i7 128G i7+ i7 256G i7+
JetBlack     Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable
Black Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable
Silver Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable
Gold Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable
RoseGold Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable
IFC Mall i7 32G i7+ i7 128G i7+ i7 256G i7+
JetBlack     Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable
Black Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable
Silver Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable
Gold Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable
RoseGold Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable
   Causeway Bay    i7 32G i7+ i7 128G i7+ i7 256G i7+
JetBlack     Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable
Black Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable
Silver Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable
Gold Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable
RoseGold Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable
Canton Road i7 32G i7+ i7 128G i7+ i7 256G i7+
JetBlack     Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable
Black Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable
Silver Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable
Gold Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable
RoseGold Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable
New Town Plaza i7 32G i7+ i7 128G i7+ i7 256G i7+
JetBlack     Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable
Black Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable
Silver Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable
Gold Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable
RoseGold Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable
apm Hong Kong i7 32G i7+ i7 128G i7+ i7 256G i7+
JetBlack     Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable
Black Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable
Silver Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable
Gold Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable
RoseGold Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable
iPhone 7 iReserve History, Summary Update Time : 2016-10-22 02:25:01